Berényi Sándor - Energia gyógyász
Ajándékba kaptam az univerzumtól az energia gyógyítás rejtelmeit,
azért hogy neked jobb, egészségesebb legyen az életed.
 Ahogy Hipokratesz mondaná: 
„Nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani!”

Bevezetés a Meditáció rejtelmeibe

Ez egy olyan meditáció, ahol végigvezetlek téged egy úton, amely a te testi, lelki, szellemi megtisztulását segíti elő, ezzel megteremti benned az összhangot. Ne csodálkozz, ha a meditáció után úgy fogod érezni, mintha mázsás terhektől szabadultál volna meg.

kundali2.jpg

A meditáció rendszerint olyan lelkiállapotra utal, amikor a testet tudatosan ellazítjuk, és szellemünket átengedjük a nyugalomnak és a belsőnkre való koncentrálásnak. A cél a lelki béke, megnyugvás keresése. Ilyenkor sikerül a környezetből kikapcsolódni, úgyhogy pszichológia szempontból az élményt akár megváltozott tudati állapotnak is lehetne nevezni.

 

A meditációnak több célja van, ezek közül a legalapvetőbbek a következők:


1. Biztosítja, hogy az ember naponta legalább egyszer magasztos és szent dolgokra gondoljon, és elvonja gondolatait a mindennapi élet kicsinyes dolgaitól, haszontalanságaitól és vesződségeitől.

2. Hozzászoktatja az embert ahhoz, hogy ilyen dolgokon gondolkodjon, és így egy idő múlva már ezek alkotják mindennapi élete hátterét, amelyhez az elméje örömmel tér vissza, amikor munkájának sürgős teendőitől megszabadul.

3. Egyféle asztrális és mentális tornagyakorlatként szolgál, hogy megőrizze ezeknek a felsőbb testeknek az egészségét, és az isteni élet akadálytalanul áramolhasson rajtuk keresztül. Meg kell azonban jegyezni, hogy e cél eléréséhez a gyakorlatok rendszeressége elsőrendű fontosságú.

4. Felhasználható a jellem fejlesztésére is, különböző tulajdonságok és erények bele építésére.

5. Magasabb szintre emeli a tudatot, és így az magasabb és finomabb dolgokat tartalmaz, ezen keresztül az ember az Istenség jelenlétébe emelkedhet.

6. Megnyitja a természetet a meditáló előtt, és áldást hív le a magasabb síkokról.

7. Ez az az út - még ha csak az első bizonytalan lépést is tesszük meg rajta -, amely a magasabb fejlettséghez és tágabb ismeretekhez, a tisztánlátás eléréséhez, valamint végső fokon a fizikai világ feletti élet eléréséhez vezet.

 

A meditáció a legkönnyebb és legbiztosabb módszer a felső tudat fejlesztéséhez. Kétségtelenül bármilyen ember számára az idők során lehetségessé válik, hogy meditációval - mondjuk a Logoszról, vagy a Mesterről - felemelkedjen először az asztrális, később, pedig a mentális szintekre, de természetesen azt senki sem tudja megmondani, hogy ez mennyi ideig fog tartani, mivel ez teljesen a tanítvány múltjától és az általa tett erőfeszítésektől függ.

 

A meditáció következtében az ember asztrális és mentális testei a kaotikusból fokozatosan rendezetté alakulnak, lassan kiterjednek, és fokozatosan meg tanulnak egyre magasabb rezgésekre válaszolni. Minden erőfeszítés segít a fátylat vékonyítani, ami elválasztja a magasabb világtól és a közvetlen tudástól. Gondolatformái napról-napra határozottabbakká növekednek, és így a fentről beléjük áramló élet egyre teljesebbé válik.

Így a meditáció elősegíti az anyag magasabb típusainak beépítését a testekbe. Ez gyakran emelkedett érzelmek megtapasztalásához vezet, amelyek a buddhikus síkról jönnek le, és az asztrális testben visszatükröződnek. De ezen kívül szükség van a mentális és a kauzális testek fejlesztésére is azért, hogy tartósságot és egyensúlyt biztosítsanak, különben a finom érzelmek, amelyek az embert a helyes irányba terelik, nagyon könnyen eltérülhetnek, és más, kevésbé kívánatos irányokba fordítják az embert. Csak érzelemmel sohasem lehet tökéletes egyensúlyt, vagy tartósságot elérni. Az elme és az akarat irányítóképessége ugyanúgy szükséges, mint ahogy az érzelem hajtóerejére.

 

 

 

Keress fel bátran, ismerd meg önmagad, ez már egy út a gyógyulásodhoz.

Szeretettel várom jelentkezésed!

Berényi Sándor: +36-70-571-5157

reiki.sandor@gmail.com

 

Asztali nézet